Personvernerklæring for Nye Totalnett AS

Ditt personvern er viktig for Nye Totalnett AS og vi er opptatt av å verne om personopplysningenes integritet, tilgjengelighet og konfidensialitet

6Surgical Therapy viagra online In addition to the active ingredient, sildenafil citrate, each tablet contains the following inactive ingredients: microcrystalline cellulose, anhydrous dibasic calcium phosphate, croscarmellose sodium, magnesium stearate, hypromellose, titanium dioxide, lactose, triacetin, and FD & C Blue #2 aluminum lake..

. All behandling av personopplysninger i Nye Totalnett AS følge det til enhver tid gjeldende personvernregelverket.

Denne personvernerklæringen gir utfyllende opplysninger om hvilke personopplysninger som samles inn, hvordan opplysningene samles inn og hvilke rettigheter du som kunde eller leverandør har når personopplysninger om deg er registrert hos oss.

Vår behandling av personopplysninger

Nye Totalnett AS behandler personopplysninger i forbindelse med kunde- og leverandørforhold. Nedenfor følger en oversikt over vår behandling av personopplysninger knyttet til kunder og leverandører.

Kundeopplysninger

Nye Totalnett AS behandler personopplysninger om våre kunder i forbindelse med leveranse av varer og tjenester.

Hvordan bruker vi dine personopplysninger?

Vi bruker informasjon som vi lagrer om deg til følgende formål:

* Levere produkter og tjenester: Vi behandler personopplysninger for å yte og levere produkter og tjenester til deg. For eksempel behandles dine opplysninger i forbindelse med

* å gjennomføre leveranse av produkter og tjenester du bestiller av oss.

* identifikasjon av kunder.

* fakturering og betalingsoppfølging.

* feilretting, kundeservice, klagebehandling og kontrolltiltak.

* Utvikling og analyse: Vi behandler personopplysninger for å forbedre og videreutvikle våre produkter, tjenester og digitale kanaler.

* Salg og markedsføring: Vi bruker både anonymiserte data og personopplysninger for markedsføringsformål. Disse aktivitetene inkluderer markedsføring, herunder;

* å lage målgrupper for markedsføring.

* å tilpasse og rette markedsføringen, eksempelvis ved å gi anbefalinger eller målrettet innhold i våre digitale kanaler.

* utsendelse av nyhetsbrev og andre former for direkte markedsføring når dette er tillatt.

* markedsanalyser, kundetilfredshetsundersøkelser o.l.

* å «vaske» kontaktinformasjon mot registrene til Facebook, Google og andre digitale aktører slik at vi kan kommunisere med deg og andre brukere som deg gjennom disse kanalene.

* Informasjonssikkerhet og misbruk av tjenester: Vi vil kunne behandle personopplysninger for å sørge for god sikkerhet i våre digitale kanaler. Vi vil også kunne behandle personopplysninger for å avdekke eller forhindre ulike typer misbruk.

* Overholdelse av lovbestemmelser: Vi behandler personopplysninger for å oppfylle våre lovfestede plikter, f.eks. i tilknytning til regnskapsførsel og for å fremlegge opplysninger for kompetent myndighet når dette er pålagt oss i henhold til norsk lovgivning.

* Andre formål du har samtykket til: Vi vil kunne behandle dine personopplysninger for ethvert annet formål som du spesifikt har gitt oss et samtykke til.

Vi behandler personopplysninger for å oppfylle avtaler/kontrakter med våre kunder. Vi behandler også personopplysninger basert på samtykke. Når behandlingen skjer basert på samtykke, kan du trekke samtykket tilbake når som helst ved skriftlig henvendelse.

Hvordan samler vi personopplysninger?

Informasjonen vi samler inn om deg avhenger av hvilke kommunikasjonskanaler du benytter, samt hvilke opplysninger du gir oss ved bestilling, registrering eller i andre relevante sammenhenger.

Vi samler inn personopplysninger som:

* du oppgir til oss for eksempel når du bestiller eller registrerer deg for våre tjenester, fyller ut et skjema, eller kontakter oss.

* registreres automatisk når du bruker våre digitale kanaler.

Du har ingen plikt til å oppgi personopplysninger til oss, men dersom du velger å la være er det mulig at vi ikke kan yte deg våre tjenester fordi vi eksempelvis ikke kan fakturere deg for tjenestene eller sende deg informasjon du ber om.

Hvilke personopplysninger behandler vi?

Vi kan behandle personopplysninger innen følgende kategorier:

* Grunnleggende informasjon, for eksempel navn, adresse og telefonnummer/epostadresse.

* Demografisk informasjon, for eksempel fødselsdato.

* Opplysninger om kundeforholdet, for eksempel ordreopplysninger, betalingsopplysninger og kontakt med kundestøtte.

* Opplysninger generert i forbindelse med bruk av våre digitale kanaler, for eksempel teknisk informasjon om enheten som du bruker når du besøker våre digitale kanaler (herunder dato og tid, hva slags PC/mobiltelefon, operativsystem og nettleser du bruker, IP-adresser.

* Opplysninger i tilknytning til identifikasjon og registrering av en kunde eller bruker, for eksempel informasjon om brukers identitet og passord

* Eventuelle andre opplysninger som er lagret på grunnlag av ditt samtykke. Du vil i så fall få spesifikk informasjon om hvilke opplysninger vi lagrer og hva de brukes til når vi ber om ditt samtykke.

Våre digitale kanaler er ikke ment for, eller rettet mot, barn under 13 år. Vi lagrer ikke bevisst informasjon om barn under 13 år

ex.Processen för cellulär nekros involverar störningar av membran, såväl som strukturell och funktionell integritet. viagra canada.

ex.När sexuell stimulering avslutas, NO-stimulus avlägsnas eller upphört, är cGMP inte längre producerades och erektion avtar med cGMP som bryts ned av enzymet fosfodiesteras typ V (PDE V). viagra generic.

Mikrofotografi av levern som visar i behandlingsgrupperna ‘C’ som mottog 1.Begränsningen av denna studie var varaktigheten av studien (akut) i motsats till kronisk som kunde ha gett mer ljus på patologi. beställ viagra.

Dessutom orsakade alla doser en ökning av den totala längden av tunntarmen. viagra pris Det fanns vacuolations uppträder i stroma och förlust av njurblodkroppar som var mindre identifierade och Bowmans utrymmen var glest fördelade i jämförelse med kontrollgruppen ‘D’ (Figur 7) Verkningen av Sildenafil Citrate på lever och njurar Adult Wistar råttor (Rattus norvegicus) – ett Histologisk studie 123 Fig Mikrofotografi av Kidney visar i behandlingsgrupperna ‘B’ som fick 0..

De urologer eller andra specialister kommer också att ge backup för någon behandling komplikationer hantera eventuella onormala kliniska eller laboratorieresultat som behöver ytterligare utvärdering och även genomföra en fullständig diagnostisk upparbetning på patientens begäran eller rättsmedicinska ändamål. where to buy viagra Men eftersom det inte finns någon information säkerhet på behandling med sildenafil till patienter med blödningsrubbningar eller aktivt magsår, sildenafil bör därför ges till dessa patienter först efter noggrann nytta-riskbedömning..

Ingen jämförelse med lokalt injicerade kärlvidgande undersöktes, eftersom detta administreringssätt förhindrade relevanta blind jämförelse.Sildenafilcitrat kan ha fungerat som toxiner till hepatocyterna, vilket påverkar deras cellulär integritet och orsakar defekt. cheap cialis.

. Hvis du mener vi har lagret opplysninger om et barn under 13 år, kan du kontakte oss skriftlig slik at vi kan slette informasjonen.

Leverandøropplysninger

Nye Totalnett AS behandler også personopplysninger om våre leverandører i forbindelse med innkjøp av varer og tjenester. Behandlingen er nødvendig for å inngå eller oppfylle avtaler/kontrakter med våre leverandører. Opplysningene kan i særskilte tilfeller også benyttes i forbindelse med kontrolltiltak.

Personopplysninger som behandles i denne forbindelse er blant annet kontaktinformasjon til personer hos våre leverandører, herunder grunnleggende informasjon, for eksempel navn, arbeidsgiver, stillingstittel og kontaktopplysninger. Ved kjøp av tjenester fra bemanningsbyrå behandles også personopplysninger om de innleide, så som personalia, utdannelse, kompetanse, evalueringer og pårørende. I slike tilfeller inngås databehandleravtale med bemanningsbyrået.

Hvor lenge lagrer vi personopplysningene dine?

Personopplysninger vil ikke bli lagret lenger enn det som er nødvendig for å oppfylle formålet med tjenesten eller lovpålagte plikter vi er underlagt.

Personopplysningene lagres så lenge du har en aktiv relasjon til oss eller våre digitale kanaler, eller til du selv ber oss om å glemme deg og slette lagret informasjon om deg. Vi definerer en relasjon til oss eller våre digitale kanaler som å (i) være kunde eller leverandør av oss, (ii) ha samtykket i å motta markedsføringsinformasjon fra oss, (iii) aktivt bedt om kontakt med oss via sosiale medier, telefon, meldinger eller elektroniske skjemaer, (iv) vært aktiv i våre digitale kanaler etter du har gitt ditt samtykke. Relasjonen defineres som aktiv dersom den har vært utøvd i løpet av de siste 24 måneder. Oppbevaring av anonymiserte opplysninger er ikke gjenstand for slike begrensninger eller krav.

Vi forsøker i tillegg å sikre at personopplysninger og annen kundeinformasjon er oppdatert og korrekt, og at vi ikke lagrer informasjon som er unødvendig i forhold til formålene ved behandlingen av personopplysninger.

Videre vil vi slette personopplysninger om deg dersom du ber oss om det, med mindre vi har et rettslig grunnlag eller en lovpålagt plikt til å oppbevare personopplysningene videre.

Får andre tilgang til dine personopplysninger?

Vi vil kunne oppgi personopplysninger til:

* databehandlere som arbeider som regnskapsleverandører for oss og behandler dine opplysninger på våre vegne

globato, and it Is made less accessible at thehydrolysis. a stoneâhydrolysis âstarch(34). In addition, both the features re- amoxicillin online 4. Fleming TR, DeMets DL. Surrogate end points in clinical trials:.

. Slike regnskapsleverandører kan ikke bruke personopplysningene for noe annet formål enn å yte tjenesten som er avtalt med oss.

* andre parter med ditt samtykke.

Vi kan også utlevere informasjon:

* I lovbestemte tilfeller, eksempelvis ved pålegg fra domstolene, politiet eller andre offentlige myndigheter, i henhold til strenge forhåndsdefinerte prosesser.

* I forbindelse med virksomhetsoverdragelse, f.eks. som ledd i fusjon, oppkjøp, salg av våre eiendeler eller overføring av tjenester til et annet selskap. I dette tilfellet vil du bli varslet via e-post og/eller se et varsel i våre digitale kanaler om eventuelle endringer i eierskap, bruk av din personlige informasjon og valg du måtte ha angående din personlige informasjon.

Hvordan beskytter vi dine opplysninger?

Beskyttelse av dine personopplysninger er en høyt prioritert oppgave for oss, og vi arbeider kontinuerlig for å beskytte personopplysninger og annen konfidensiell informasjon. Sikkerhetsarbeid omfatter både fysiske, tekniske og administrative tiltak, herunder beskyttelse av personell, informasjon, IT-infrastruktur, internt og offentlig nett, samt kontorbygninger og tekniske fasiliteter.

Sikkerhetsarbeidet innebærer også at vi jevnlig utfører risikovurderinger og gjennomgår ulike faktorer som tilgjengelig teknologi, forretningsbehov og lovkrav. Dette skal sørge for at vi til enhver tid har tilstrekkelige sikkerhetstiltak, slik at vi eksempelvis kan forhindre at personopplysninger kommer på avveie.

 

Våre nettsider

Informasjonskapsler

Vi bruker informasjonskapsler for å forenkle din bruk av våre nettsider. Ved å besøke totalnett.no og totalnett.net samtykker du i vår bruk av informasjonskapsler. Bruk av informasjonskapsler er en standard funksjonalitet som benyttes av de fleste nettsteder. Alle moderne nettlesere aksepterer bruken av informasjonskapsler som standard, men de gir likevel mulighet til at man kan deaktivere bruken av disse. Vi gjør videre oppmerksom på at nettsiden muligens ikke vil fungere som forventet dersom du skrur av bruken av informasjonskapsler. Ingen personopplysninger lagres i informasjonskapsler på totalnett.no og totalnett.net.

Vi bruker følgende informasjonskapsler:

WordPress (wordpress_, wordpress_logged_in_, wordpress_test_cookie, wp-settings-1, wp-settings-time-1, _ZB_STATIC_DR_firstTimeVisit, _ZB_STATIC_DR_widgetsUpdateTime, cookie_notice_accepted) Brukes av publiseringssystemet for innhold. Slik at innholdet og brukere blir håndtert riktig.
ZB_STATIC_DR_firstTimeVisit: Lagrer når du var på siden for første gang.
Noen av disse informasjonskapslene lagres i din nettleser 1 år og resten slettes når du lukker nettleseren.

Mer informasjon: https://codex.wordpress.org/WordPress_Cookies

Sikkerhet/Brannmur

For at vi skal kunne beskytte og ivareta sikkerheten for nettstedene våre bruker vi verktøyet “Wordfence Security” for å stoppe angrep mot vår side og stoppe uautorisert pålogging. Wordfence Security utvidelsen samle inn og analysere trafikkdata. Vi administrerer disse verktøyene ved hjelp av WordPress.
IP-adresse loggføres ved forsøk på pålogging, dette gjør at Nye Totalnett AS kan anslå din geografiske plassering og benyttes for å identifisere deg ved hjelp av rettssystemet.

Gjennom bruk av nettsidene våre, godtar du at Nye Totalnett AS behandler opplysninger om deg på den måten som er spesifisert i dette dokumentet, og at Nye Totalnett AS kan benytte disse opplysningene for det formålet som er beskrevet.

E-post og chat

Vi lagrer opplysninger om deg når du sender oss e-post direkte eller skriver til oss på chat. E-posthenvendelsen mottas av vårt postmottak hvor den lagres og/eller journalføres. Chat blir loggført av Facebook Messenger og hvis nødvendig i vårt kundesenter/CRM og sporer dine henvendelser for å kunne gi oss litt kontekst til hva du trenger hjelp til og dermed kunne hjelpe deg kjappere.

Vi gjør deg oppmerksom på at henvendelser du sender direkte via e-post og chat ikke sendes kryptert. Vi oppfordrer deg derfor om ikke å sende taushetsbelagte, sensitive eller andre fortrolige opplysninger via e-post eller chat.

 

 

Informasjon spesielt relatert til internett

Hvilke opplysninger behandler vi og til hvilke formål?

For utbygging av infrastruktur

Dersom du har meldt din interesse for bredbånd fra Nye Totalnett AS, for eksempel via vår nettsider, gjennom vår annonsering eller Facebook, vil personopplysningene du har gitt oss (navn, adresse, mobilnummer og/eller epost-adresse) bli brukt for å gi deg tilbakemelding på om vi kan levere våre tjenester til din bolig eller ikke. Opplysningene slettes dersom du informerer oss om at du ikke lenger er interessert.

Hvis du eller vi oppdager en feil på tjenester knyttet til din bredbåndleveranse vil vi lagre dette i vår journal. Der registrere vi informasjon om hvilket problem og mulig løsning på problemet dersom det kreves for å korrigere feilen.
Når feilen er rettet vil vi oppbevare opplysningene i våre kundesenter/CRM, slik at vi kan gjenkjenne gjentakende feil som oppstår.

Teknisk informasjon for å levere tjenester til deg

Vi benytter teknisk informasjon om utstyret som er plassert hos deg og informasjon om din internettforbindelse for å kunne levere våre tjenester til deg: IP-adresse, og Antenne type.

Teknisk informasjon om nettverket ditt

Våre logger samler teknisk informasjon om enhetene koblet til ditt hjemmenettverk: Enhetsnavn, Mac-adresse, tilkoblingsstyrke, hvor mye data som går til og fra dem, hvilket nettverk de er koblet til og når de var koblet til nettverket.

Vi ser aldri informasjon om aktiviteten din på nett. Vi bruker informasjon om tilkoblede enheter for å gi brukerstøtte gjennom vår kundeservice. Vi lagrer informasjonen om enhetene på nettverket ditt til antennen kjører omstart/mister strøm eller opp til 21 dager. Vi benytter bare denne informasjon for feilsøking eller ved overtredelser av lovverket.

Du får tildelt en unik IP-adresse når du bruker internett, informasjonen behandler vi i tråd med blant annet Ekomforskriften. Som kunde hos oss får du denne av oss. IP-adressen identifiserer deg på nettet, og vi lagrer hvilken unik IP-adresse du benytter opp til 21 dager. Vi lagrer også trafikkstatistikk knyttet til IP-adressen ved feilsøking opp til 21 dager.

Vi samler også inn tilstandsdata om selve nettverksutstyret for å ha oversikt over kvaliteten på tjenestene våre hos deg, slik at vi kan gi bedre hjelp når du ringer. Vi bruker også denne informasjonen for å proaktivt varsle deg om potensielle feil eller mangler ved ditt utstyr. Tilstandsdata om nettverksutstyret ditt lagres opp til 21 dager før det slettes eller anonymiseres for å brukes videre til statistiske formål og videreutvikling av tjenestene våre.

 

Dine rettigheter

Innenfor de begrensninger som er fastsatt i personopplysningsloven og annen lovgivning, har du rett til å:

* vite hvilken informasjon vi har registrert om deg.

* kreve at feilaktige, unødvendige, mangelfulle eller utdaterte personopplysninger rettes eller fjernes.

* trekke tilbake eller begrense eventuelle samtykker til å behandle personopplysninger som du har gitt oss. Vær likevel oppmerksom på at dette kan føre til at vi ikke lenger kan levere våre tjenester til deg.

Nye Totalnett AS har ikke et eget personvernombud. Spørsmål, innsigelser eller anmodninger om innsyn i opplysninger som er registrert om deg kan rettes til post@totalnett.no.

Dersom du mener at vi behandler personopplysninger i strid med lovverket, kan du rette en klage til Datatilsynet (post@datatilsynet.no).

Endringer:

Dersom vi foretar endringer i denne personvernerklæringen, vil endringene bli publisert på Totalnett.no