For å benytte dette skjemaet må du oppgi korrekt kunde nummer. Dette finner du på en faktura.
Skriv hele adressen abonnementet er på her.
Her kan du skrive en ønsket siste dato for abonnementet. NB: Oppsigelsetid er ut påfølgende månde.