Den mest vanlige feilen er at antenne ute er blitt fri for strøm, enten pga feilkobling eller defekt strømforsyning.

Sjekk at du har koblet rett og at det er lys på strømforsyningen.