• Optional: tests of proven value in the evaluation ofof all available options with patient little blue pill.

Kjære kunder.
Vi er blitt kjøpt opp av Trollfjord Bredband AS.
Frem til 1 mai skal du allikevel fortsatt kontakte oss for support.
Vi er tilgjengelige i samme tidsrom som før på telefon, mail og Facebook.
Tusen takk for mange år med godt samarbeid!
Og for ris og ros!
Dere har vært fantastiske!